Передбачувані фактори ризику

Заходи щодо управління ризиками

Залежність завантаженості виробничих потужностей підприємства від рівня фінансування Державного оборонного замовлення

Збільшення питомої ваги замовлень з компаніями, орієнтованими на експорт

Негативний вплив податкового тиску (18% податку на прибуток, 30% відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету, відрахування внеску до ДК “Укроборонпром” у розмірі 18% від чистого прибутку попереднього року) на обсяг обігових коштів підприємства та на можливість оновлення основних фондів

Поступове оновлення основних фондів за рахунок, в основному, амортизаційних відрахувань та частково за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства

Спрямованість виробничої діяльності підприємства на ремонт певних видів озброєння та необхідність підтримання виробничих потужностей для їх ремонту на належному рівні

Освоєння ремонту нових видів озброєння та військової техніки

Висока енергоємність виробництва на фоні зростання цін на енергоносії

Зменшення енергоємності виробництва та зниження споживання всіх видів енергоносіїв шляхом впровадження менш енергоємних технологій та обладнання

Можливі збої у роботі служб, що забезпечують безперебійне функціонування виробництва

Забезпечення резервних джерел життєзабезпечення підприємства