Підприємство утворено з метою одержання прибутку шляхом здійснення будь-яких видів господарської та комерційної діяльності відповідно до умов, визначених чинним законодавством України.